22. NEDELJA MED LETOM

 Odlomki Božje besede na  22. nedeljo med letom: 5 Mz 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21-22.27; Mr 7,1-8.14-15.21-23

 

 

 

Mašni nameni

 

 

 

 

 

IZ ČLOVEKOVEGA SRCA...

Dva katoličana razpravljata, zakaj je treba iti ob nedeljah k sveti maši. Prvi pravi, da hodi k maši, ker je tako zapovedano, nespoštovanje zapovedi pa je greh. Drugi pa pravi, da ne gre k sveti maši, ker je zapovedano, ampak iz notranjega prepričanja. Komu bi pritrdili? Večina bi najbrž pritrdila drugemu. Rekli bi, da ni pravo krščanstvo, če se človek drži le predpisov in dela, kar je zapovedano ter vedno čaka le na navodila. Bog hoče vendar samostojnega in svobodnega sodelavca, ki se ravna po notranjem prepričanju.

Mnogi vidijo razliko med Staro in Novo zavezo. Mojzes naj bi oznanil izraelskemu ljudstvu postavo, Jezus pa naj bi oznanjal ljubezen.

Poglejmo, kaj pravi o tej problematiki evangelij te nedelje.

Odnos med zapovedjo in prepričanjem, postavo in vestjo v evangeliju ni prikazan kot nasprotje. Božje zapovedi za izraelsko ljudstvo niso bile vezi, ki bi hromile svobodo, bile so izraz Božje bližine in skrbi: “Kateremu ljudstvu je Bog tako blizu, kot je nam Gospod, naš Bog, kadar koli ga kličemo?” (5 Mz 4,7). S pomočjo postave Bog skrbi za svoje ljudstvo, kot oče za svoje otroke. Bog ni tiran, ampak omogoča pravo svobodo. S postavo želi obvarovati svoje otroke, da ne bi padli v sužnost greha.

Prav je, da se človek ravna po vesti in svojem prepričanju, vendar Jezus pravi: “Kajti od znotraj, iz srca, prihajajo ljudem hudobne misli, nečistovanja, tatvine, uboji, prešuštvo, lakomnost, zlobnost, zvijačnost, razuzdanost, zavist, oholost, nespamet” (Mr 7,21).

Jezus gleda na človeka realistično in ga nima enostavno za dobrega po naravi. Zato se je dvomljivo sklicevati le na svoje prepričanje. Kaj pa če je moja notranjost polna sovraštva, maščevanja in krutosti?

Zato si Božja postava in človekovo prepričanje ne nasprotujeta. Božja postava je kot meč, ki prebode človekovo notranjost in loči dobro od zla. Božja postava je kot kompas, po katerem človek presodi, če je njegovo notranje jedro res usmerjeno k dobremu. Božja postava je kot ograja, katere se oklene človekova volja, da ne pade v brezno zla.

Vrnimo se k obema katoličanoma. Kdor gre h sveti maši le, ker je tako zapovedano, še ni razumel, da se v zapovedi srečuje z Božjo ljubeznijo in skrbjo. Kdor pa odklanja zapoved in gradi le na notranjem prepričanju, ni razumel, da prav prepričanje rabi oporo in usmeritev, kajti v svojem jedru človek ne najde le dobrega.

Naloga pravega vernika je, da Božjo postavo ponotranji, kot pravi psalm: “Nagni mi srce k svojim odredbam...”.


OZNANILA

 • Vse veroučence, ki niste sodelovali na oratoriju, naprošam, da opravite sv. spoved v prvem tednu septembra. Vsak dan bom uro pred sv. mašo na razpolago.
 • V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starše 1. in 2. razreda.
 • V torek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starše prvoobhajancev.
 • V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starše 4., 5., in 6. razreda.
 • V sredo bo v Sp. Idriji v kapeli po sv. maši slavilna molitev in adoracija.
 • V četrtek bo v Ledinah srečanje za starše veroučencev vseh razredov.
 • V četrtek bo v Sp. Idriji v kapeli ob 19h molitvena ura.
 • V petek dopoldne bom obiskoval bolne in ostarele.
 • V petek bom v Sp. Idriji od 18h dalje na razpolago za sv. spoved. K temu zakramentu ste povabljeni vsi župljani.
 • V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za starše 7., 8., in 9. razreda.
 • V soboto bo peš romanje na Brezije. Odhod ob 5.30 iz Počivala v Novakih. Vabljeni.
 • V soboto bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje novega ŽPS. Vabljeni vsi člani.
 • V nedeljo bo v Ledinah ob 9h in Sp. Idriji ob 10.30 pri sv. maši blagoslov šolskih torb in veroučencev. Povabljeni ste, da k sv. maši prinesete šol. torbe.
 • Za lep in duhovno bogat teden oratorija - ki se je zgodil - gre zahvala Bogu, animatorjem, gospodinjam, staršem in sponzorjem.
 • V soboto 12.9. bo na Sv. Gori SMD za nove duhovne poklice. Molitev križevega pota se prične ob 8. uri, sv. maša bo ob 10.30. Prijave sprejema ga. Rozina Kutin v Sp. Idriji in ga. Mateja Kavčič v Ledinah. Odhod avtobusa iz Led. Razpotja ob 6h in iz Sp. Idrije bo ob 6.30.
 • V soboto 19.9. bo srečanje mladih v Stični. Lepo povabljeni vsi devetošolci, srednješolci in mladi. Prijave zbiramo v župnik. Povabljeni v čim večjem številu.
 • Od 24. do 26. 9. bo organizirano župnijsko romanje v Medjugorje. Cena prevoza in 2x polpenzion bo naknadno oznanjena. Prijave sprejemata: ga. Rozina Kutina (041 263 763) in ga. Mateja Kavčič (041 390 983).

Pred nami:

nedelja, 6.9. - Blagoslov šolskih torb

nedelja, 6.9. - Sv. maša na Jezeru

ponedeljek, 7.9. - Začetek veroučnega leta

četrtek, 24. 9.  - Župnijsko romanje v Medjugorje