3. POSTNA NEDELJA

 


Odlomki Božje besede na 3. postna nedeljo:2 Mz 17,3-7; Rim 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42

 

 

 

 

 

 

Mašni nameni

 

 

 

 

 

SMO DRUŽBA BREZ OČETA

»Beseda »oče« je vsem znana, je univerzalna beseda. Kaže na temeljni odnos, ki je tako starodaven kot zgodovina človeka«, je papež začel katehezo. Danes pa bi lahko rekli, da je naša »družba brez očetov«. Predvsem v zahodni kulturi je lik očeta simbolično odsoten, oslabel, odstranjen. Sprva je bilo to razumljeno kot osvoboditev. Osvoboditev od očeta gospodarja, od očeta kot predstavnika zakona, ki se vsiljuje od zunaj, od očeta kot cenzorja sreče otrok in kot ovira za osamosvojitev in avtonomijo mladih. Včasih je v preteklosti v nekaterih domovih kraljeval avtoritarizem, v nekaterih primerih nasilje. Starši so otroke imeli kot sužnje, niso upoštevali osebnih potreb njihove rasti. Očetje jim niso pomagali, da bi se svobodno podali na svojo pot, prevzeli svoje odgovornosti, da bi gradili svojo prihodnost in prihodnost družbe.

Očetova odsotnost povzroča rane. Pogosto se zgodi, da smo prešli iz ene skrajnosti v drugo. Po papeževih besedah se zdi, da problem naših dni ni več toliko vsiljiva navzočnost očetov, ampak prej njihova odsotnost, njihov beg. »Očetje so včasih tako osredotočeni nase, na svoje delo in včasih na svoje individualne uresničitve, da pozabijo tudi na družino. Otroke pa pustijo same«. Dodal je, da je že kot škof v Buenos Airesu zaznal »občutek osirotelosti, ki ga danes živijo otroci«. Ko je očete spraševal, ali se igrajo s svojimi otroki, imajo pogum in ljubezen ter čas za ukvarjanje z otroki, so odgovarjali, da nimajo časa, ker imajo veliko dela. Tako je bil oče odsoten v življenju tistega otroka. Frančišek je poudaril, da morajo biti krščanske skupnosti veliko bolj pozorne. »Odsotnost očetovskega lika v življenju otrok in mladih povzroča vrzeli in rane, ki so lahko tudi zelo velike«. V resnici se lahko deviantna vedenja otrok in najstnikov v veliki meri pripišejo ravno tej prikrajšanosti, pomanjkanju verodostojnih zgledov in vodij v njihovem vsakdanjem življenju, v pomanjkanju očetovske bližine in ljubezni. »Občutek osirotelosti, ki ga danes živijo mnogi mladi, je mnogo resnejši, kot mislimo«.

Očetje, ki ne znajo zavzeti svojega mesta v družini. Otroci so torej sirote v družini, ker so očetje pogosto tudi fizično odsotni od doma. Ko pa so doma, se ne vedejo kot očetje, se ne pogovarjajo s svojimi otroki, ne izpolnjujejo svoje vzgojne naloge. S svojim zgledom in besedami, otrokom ne posredujejo tistih vrednot, življenjskih pravil, ki jih potrebujejo kot kruh. Kvalitetna vzgoja očetovske navzočnosti je toliko bolj potrebna, kolikor bolj je oče zaradi dela prisiljen biti daleč od doma. »Včasih se zdi, da očetje ne vedo dobro, katero mesto naj zavzamejo v družini in kako naj vzgajajo otroke.« Tako se v dvomu vzdržijo, se umaknejo in opustijo svoje odgovornosti ali pa se zatečejo v »vrstniški« odnos z otroki. Papež je dodal, da je sicer res, da mora biti oče tovariš svojemu sinu, pri tem pa ne sme pozabil biti mu oče. Če se obnaša samo kot njemu enak vrstnik, to za otroka ni dobro.OZNANILA

 • Danes, v nedeljo bo v Idriji pri sv. Antonu ob 15h molitev Križevega pota. Spodbuja se, da bi se udeležile družine z otroki iz cele dekanije.
 • V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje svetopisemske skupine.
 • V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna molitev.
 • V sredo bodo v Sp. Idriji ob 19.30 vaje za mešani pevski zbor.
 • V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje svetopisemske skupine.
 • V četrtek bodo v Ledinah ob 19.30 vaje za mešani pevski zbor.
 • V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.30 vaje za otroški pevski zbor.
 • V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši filmski večer. Lepo vabljeni.
 • V petek bo v Sp. Idriji po maši srečanje za animatorje in pevske vaje.
 • V soboto bo v Sp. Idriji ob 7h sv. maša, sledi 24 - urna adoracija.
 • V soboto bo v Sp. Idriji ob 9h ORATORIJSKI DAN. Vabljeni vsi veroučenci.
 • V nedeljo bo na Vrsniku ob 15h molitev križevega pota. Namenjen bo za blagoslov novomašnikov in za nove duhovne poklice. Še posebej so vabljeni starši birmancev in prvoobhajancev. Lepo vabljeni!
 • Vsako postno nedeljo bo v oznanilih postni kviz z versko in svetopisemsko vsebino. Žrebanje bo na cvetno nedeljo. Izžrebanca čaka zanimiva nagrada.
 • V postnem času bo v Sp. Idriji vsak dan uro pred sv. mašo adoracija.
 • V času prvomajskih praznikih se pripravlja župnijsko romanje po Madžarski. Prijave sprejemata ga. Rozina Kutin (041 263 763) in ga. Mateja Kavčič (041 390 983). Prijavite sprejemamo do 26.3.2017. Cerkljanska župnija organizira romanje na Češko, Godoviška pa v Nemčijo. Če bo premalo prijavljenih, bo organizirano romanje v Medjugorje.
 • Iz Medjugorja je priromal kip KRALJICE MIRU z namenom, da bo obiskal vsako družino, vsako srce. Kip Medjugorske Marije bo začel svojo pot romanja po Ledinah. Pri vsaki hiši naj bi ostal en dan. Priložena bo spominska knjiga. Povabljeni, da se cela družina zbere pri molitvi, se zahvali za vse prejeto, tudi za “našega” diakona Gabrijela.

ŽUPNIJSKO ROMANJE